S posredovanjem imena in priimka, naslova, elektronskega naslova, soglašam, da Pajs brez obresti d.o.o. v sodelovanju z LOW CARB DOBROTE, Tina Kravina s.p., moje osebne podatke, ki sem jih samovoljno vpisal v obrazec,

 • obdeluje za namene tedenskega, mesečnega obveščanja o novostih in ponudbi ter receptih Pajs brez obresti d.o.o. v sodelovanju z LOW CARB DOBROTE, Tina Kravina s.p. (mešanice za peko, moke, sladila, sladice, začimbe, namazi, napitki in drugi prehranski izdelki za LCHF, PALEO, KETO, brezglutensko, brezlaktozno in diabetično prehrano) preko elektronske pošte.
 • obdeluje moje osebne podatke, za včlanitev v PAJS BREZ OBRESTI klub ter s tem kreiranje uporabniškega profila na spletni strani pajsbrezobresti.si, kjer bom prejemal posebne tedenske/mesečne ugodnosti prehranskih izdelkov (mešanice za peko, moke, sladila, sladice, začimbe, namazi, napitki in drugi prehranski izdelki za LCHF, PALEO, KETO, brezglutensko, brezlaktozno in diabetično prehrano), zdrave kuharske recepte, video recepte, nasvete o prehrani in informiranje o naših izdelkih (povezave do blog objav) in občasne ponudbe, prilagojene mojim željam posredovane s strani Pajs brez obresti d.o.o. v sodelovanju z LOW CARB DOBROTE, Tina Kravina s.p. ter nagradne igre, pri čemer članstvo traja pet (5) let, s tem, da lahko kadarkoli izstopim/odjavim iz članstva v PAJS BREZ OBRESTI KLUB ali pa članstvo podaljšam. S tem se tudi strinjam, da se moji vpisani osebni podatki vodijo in ustrezno hranijo za obdobje 5 let.

Seznanjen/a sem, da se lahko iz sistema prejemanja e-novičk kadarkoli izpišem, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknem na označeno povezavo za odjavo.

Pojasnilo: pri podjetju Pajs brez obresti d.o.o. v sodelovanju z LOW CARB DOBROTE, Tina Kravina s.p., vse posredovane osebne podatke skrbno varujemo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za prijavo na obvestila o novostih in produktih uporabljamo strogi sistem predhodne odobritve uporabe posredovanih podatkov (t. i. opt-in), kar pomeni, da komuniciramo zgolj z osebami, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati obvestila na določen način (z direktno pošto, elektronsko pošto ali prek telefona).

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

 1. Splošne določbe

Organizator nagradnih iger (v nadaljevanju nagradna igra) je Pajs brez obresti d.o.o., Na Jelovcu 4, 2354 Bresternica, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka kot je zabeleženo v objavi na socialnem omrežju. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook in/ali Instagram, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ni na kakršenkoli način povezana z organizatorjem. Namen nagradne igre je povečanje prepoznavnosti organizatorja.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki socialnega omrežja, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

so registrirani uporabniki socialnega omrežja, na katerem nagradna igra poteka,

so starejši od 18 let,

so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,

sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila vključenega socialnega omrežja.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre.

 1. Način sodelovanja:

Uporabnik socialnega omrežja, ki želi sodelovati v nagradni objavi, katero bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil, mora upoštevati pogoje za sodelovanje, ki so v objavi zapisani.

 1. Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo kot navedeno v nagradni objavi na sedežu organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator nafrade podeljuje kot je zapisano v nagradni objavi.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo komentarja pod nagradno objavo na socialnih omrežjih organizatorja. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) preko enega od kanalov za komuniciranje.

Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na svojih socialnih omrežjih.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje socialnih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

– nedelovanje socialnih omrežij, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov.

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na svojih socialnih omrežjih. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci sporočijo preko enega izmed kanalov za komuniciranje. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Matiboru.

Maribor, 1. 1. 2020, Pajs brez obresti d.o.o.